آرشیو تگ ها : پرسپولیس

مربیان حرفه ای
رفتار حرفه ای در قبال رفتار غیر حرفه ای!

بررسی زدودن حاشیه از تیم توسط مربیان حرفه ای / روزهای سخت رامین رضاییان

نسیم ورزش : تصمیمات مربیان حرفه ای در فوتبال امروز باعث افزایش هارمونی و بهبود عملکرد تیم می شود که در سطح جهان و ایران به خوبی قابل مشاهده است….