آرشیو تگ ها : مسعود سلطانی فر

وزیر پیشنهادی ورزش
قهرمان وزنه برداری جهان ؛

بهداد سلیمی :وزیر پیشنهادی ورزش دارای توانمندی خوبی برای ایجاد تحول در ورزش است

قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک معروف به هرکول ایران از مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس دهم حمایت کردو گفت: وزیر پیشنهادی ورزش دارای…