آرشیو دسته بندی : ورزش شمال

ابوطالبی دبیر هیات همگانی مازندران: برگزاری همایش های بین المللی یکی از برنامه های حائز اهمیت هیات میباشد

اختصاصی نسیم ورزش : رهام ابوطالبی گفت: یوگا ورزشی است در مبنای تعادل ، توازن طراحی شده و از رویکرد حرکات کششی و پیچشی تشکیل شده است.   به گزارش…

کلینیک های ویژه معاینات قلبی
رئیس کمیته پزشکی هیئت فوتبال مازندران :

کلینیک های ویژه معاینات قلبی ورزشکاران در مازندران راه اندازی می شود

نسیم ورزش : رئیس کمیته پزشکی هیئت فوتبال مازندران گفت: بزودی کلینیک های ویژه معاینات قلبی ورزشکاران در راستای پیشگیری از مرگ ناگهانی در استان راه اندازی می شود. به…

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو