آرشیو دسته بندی : سرمقاله

تیم داری
همسایه ها یاری کنند....

تیم داری خصوصی با دست کردن در جیب منابع دولتی/ تجدیدی باشگاه های خصوصی استان در تیم داری

نسیم ورزش /حسین فرهادی : در کشورهای پیشرفته دنیا هرگز تیم داری صرف توجه به رونق ورزشی و یا ایجاد نشاط در میان آحاد جامعه هدف نبوده است، ورای این…

المپیاد ورزشی
به بهانه تعویق بازیهای المپیاد شهر ساری!!!

المپیاد ورزشی ساری ضعف های دلیری را پوشش میدهد؟/حسین دلیری بدنبال پویایی ورزش شهر؟ یا بدنبال نمایش؟!

اختصاصی نسیم ورزش : مدتها در مطبوعات و رسانه ها شاهد نقد و بررسی المپیاد ورزشی شهر ساری هستیم.   به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نسیم ورزش ، در برگزاری…

سنگ محک ورزش ساری
چه کسی پاسخگوی ضعفهای ورزش ساری خواهد بود؟

درست یا غلط؛ المپیاد ورزشی سنگ محک ورزش ساری!!!/نسخه شفابخش حسین زادگان برای ورزش ساری صورت خواهد گرفت؟

اختصاصی نسیم ورزش /درست یا غلط؛ المپیاد ورزشی سنگ محک ورزش ساری!!!/نسخه شفابخش حسین زادگان برای ورزش ساری صورت خواهد گرفت؟ ورزش ساری از دیرباز دارای پتانسیل های فراوانی می…

تدبیر راهگشای نساجی
حضور جوانان در راس هیات های ورزشی مازندران موثر بوده است

هیات های ورزشی مازندران نیازمند تزریق خون تازه میباشند

  اختصاصی نسیم ورزش / سید مجید محمدیان- ورزش مازندران با همراهی و برنامه های هیات های ورزشی مازندران می تواند به دستاوردهای گرانسنگی دست یابد و در این بین…