آرشیو دسته بندی : سایر رشته

وقتی متولی ورزش یک شهر
بادبانهای کِشتی ورزش مازندران را پایین نکشید!

وقتی متولی ورزش یک شهر پاسخگو نیست!!!/حسین زادگان پاسخگو باشد

اختصاصی نسیم ورزش: وقتی متولی ورزش یک شهر پاسخگو نیست!!!/حسین زادگان پاسخگو باشد/ ورزش مازندران در سال جدید نیازمند تحول اساسی است دستاورد های مهمی در سال ۹۷ رخ داد و…

ساری در ورزش روستایی
توسعه ورزش روستایی را به ایرج روحی بسپارید؛

ساری در ورزش روستایی بی نظیر است

اختصاصی نسیم ورزش : ساری در ورزش روستایی بی نظیر است/ توسعه ورزش روستایی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد با وجود استعدادهای فراوان در روستاها نادیده گرفتن ورزش روستایی به…

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو