یک زن و ۹مرد امروز پای چوبه دار

نسیم ورزش:  یک زن و ۹ مرد قاتل صبح امروز در زندان رجایی شهر پای چوبه دار می‌روند.

نخستین زنی که محکوم به قصاص شده، ۲۵مرداد‌ماه سال ۸۳شوهرش را به قتل رساند. او در زمان جنایت ۲۹سال سن داشت که با اجبار با مرد ۷۴ساله‌ای ازدواج کرد. او که با جوانی به نام سعید ارتباط داشت با همدستی وی نقشه قتل شوهرش را کشید. این زن در بازجویی‌ها گفت: روز حادثه سعید به خانه‌ام آمد و در یکی از اتاق‌ها پنهان شد.

پس از آن همراه همسرم ناهار خوردیم که او به اتاقش رفت و روی تخت خوابید. من که از قبل یک چوب زیر تخت پنهان کرده بودم وقتی مطمئن شدم که شوهرم خوابیده از زیر تخت چوب را برداشتم و چند ضربه به سرش زدم. سپس با چاقو هم من و هم سعید چند ضربه به او زدیم.

پس از انجام تحقیقات مشخص شد که قربانی بر اثر ضربه سخت به سرش جان باخته است. در چنین شرایطی قضات شعبه ۷۱دادگاه کیفری زن جوان را به قصاص محکوم کردند و حکم در شعبه ۱۱دیوان عالی کشور تأیید شد.دومین محکوم به مرگ مرد میانسالی است که ۳۰آذر‌ماه سال ۸۰به‌علت اختلاف مالی دوستش را با شلیک گلوله به قتل رساند. وی روز حادثه سوار ماشین مقتول شد و به سمت جاده قم رفتند.

در بین راه با یکدیگردرگیر شدند که در نهایت متهم دست به سلاح شد و به زندگی دوستش پایان داد. هرچند متهم پس از جنایت فراری شد اما کارآگاهان پس از گذشت یک‌سال از جنایت موفق به دستگیری او شدند. وی در شعبه ۱۱۵۶دادگاه جنایی سابق به قصاص محکوم شد که قضات دیوان عالی کشور رأی را قطعی کردند.

سومین فردی که قرار است امروز پای چوبه دار برود داماد جوانی است که ۱۴فروردین‌ماه سال ۸۹، پدرزن و مادرزنش را به قتل رساند.وی پس از دستگیری چنین گفت: از مدت‌ها قبل با همسر و خانواده‌اش اختلاف داشتم. آنها وضع مالی خوبی داشتند اما من چند وقتی می‌شد که بیکار بودم و بر سر این موضوع با همسرم درگیری داشتم.

شب حادثه پس از دعوا با همسرم به خانه پدرزنم رفتم. تصمیم گرفتم آنها را به قتل برسانم تا ارثیه به همسرم برسد. آن شب با ضربه میله آهنی هردو را به قتل رساندم و پس از آن هرچه پول و طلا داخل گاوصندوق بود را سرقت کردم. این مرد پس از اقرار به ۲جنایت به قصاص محکوم شد که قضات شعبه ۲۹دیوان‌عالی کشور رأی را قطعی کردند.

چهارمین محکوم به قصاص ۱۳مرداد‌ماه سال ۹۰بر سر جای پارک خودرو با فردی درگیر شد و پس از آن با ضربات چاقو او را به قتل رساند. این مرد ۳۲ساله در شعبه ۱۱۳دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد که قضات شعبه ۲۴دیوان عالی کشور رأی را قطعی کردند.
پنجمین فردی که قرار است امروز مجازات شود۱۴اسفند سال ۸۵پس از اینکه با خانواده‌اش اختلاف داشت پس از دعوا با آنها از آژانس یک خودرو کرایه کرد و به سمت بومهن رفت. وی در آنجا با ضربات چکش راننده را به قتل رساند و خودروی او را سرقت کرد. حکم قصاص وی را قضات شعبه ۷۴دادگاه کیفری صادر کردند که در دیوان عالی کشور تأیید شد.

ششمین محکوم به قصاص پسرجوانی است که دی‌ماه سال‌۸۸ در درگیری جنایت آفرید. وی پس از دستگیری گفت: روز حادثه مقتول نزد من آمد و ‌گفت که دوستانت، دختر موردعلاقه‌ام را کتک زده‌اند. آدرس خانه دوستانم را می‌خواست اما من طفره رفتم همین باعث درگیری ما شد که با ضربات چاقو او را به قتل رساندم.

هفتمین فردی که امروز پای چوبه دار می‌رود مرد ۳۴ساله‌ای است که ۹شهریور ۸۲همراه دوستش برای سرقت به خانه سرایداری در اشتهارد کرج رفت. او و همدستش، پس از قتل زن و شوهر سرایدار اموال آنها را به سرقت بردند.پس از آن قضات شعبه ۷۱دادگاه کیفری وی را به قصاص محکوم کردند که در دیوان عالی کشور تأیید شد.

هشتمین فرد محکوم به قصاص ۶دی‌ماه سال۸۹ در جریان یک درگیری دست به جنایت زد. وی در بازجویی‌ها گفت: روز حادثه در یک جمع دوستانه بودیم که یکی از دوستانم از خالکوبی من ایراد گرفت. بر سر این موضوع با هم درگیر شدیم که دوست وی میانجیگری کرد و من او را به قتل رساندم.

نهمین فردی که قرار است امروز پای چوبه دار برود۲۹بهمن سال ۹۰در درگیری دست به قتل زد.او گفت که مقتول پشت سر او حرف زده بود که همین باعث درگیری مرگبار شد. حکم قصاص وی را قضات شعبه ۱۱۳دادگاه کیفری صادر کردند و در شعبه ۱۶دیوان عالی کشور قطعی شد.

آخرین فردی که نامش در لیست محکومان است ۱۴تیرماه سال ۸۷در اتوبان اسب دوانی به خیال اینکه ۲جوان موتور سوار در تعقیب وی هستند آنها را زیر گرفت و باعث مرگشان شد. او در شعبه ۷۴دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد که قضات شعبه ۱۱دیوان عالی کشور رأی را قطعی کردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *