نقطه عطف ورزش بابل با بازگشت امیرنیا رقم خورد

اختصاصی نسیم ورزشی: انصار آری در ورزش بابل پر تلاش ظاهر شد و هر چه توان داشت برای به ثمر رسیدن ورزش بابل از خود انجام داد.

 

ورزش بابل
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نسیم ورزش ، اما این به تنهایی کافی نبود ورزش بابل به همدلی و اتحاد بیشتری نیاز داشت و در این بین نقش یک متولی با افتادگی بیشتر و مدیریتی متفاوت تر احساس می شد.
حبیب حسین زادگان که عملکرد اداری و سازمانی اش همواره قابل تقدیر بوده است این بار در زمانی مناسب انصار آری را از این مسئولیت کنار گذاشت تا شاید مدیر سوزی در دستگاه ورزش مازندران صورت نکیرد.
انصار آری هم میتواند در جایگاهی و زمانی دیگر موفق واقع شود اما مطمئنا در این مقطع این جابجایی به نفع ورزش بابل و خودش بود.
حسین زادگان بار دیگر ثابت کرد که در مواقع بحرانی تصمیم درست را اتخاذ میکند البته انتقاداتی به عدم حمایت های اعتباری به هیات های ورزشی بر او وارد میباشد.
ورزش شهرستان بابل با تدبیر حسین زادگان  امیدوارانه ادامه خواهد داد و حبیب امیرنیا را بار دیگر متولی خود خواهد دید.
حسبن زادگان در مقطعی مناسب حبیب امیرنیا را از ورزش بابل کنار گذاشت و این خود سبب ساز ساخت مدیری مناسب شد که از قضا دوباره ماموریت توسعه ورزش بابل خواهد داشت.
امیرنیا با تجربیاتی که در واحد بازرسی بدست آورده است میتواند برای پیشرفت و تعالی ورزش بابل موثر باشد.
ورزش بابل دارای پتانسیل و ظرفیت های فراوانی میباشد ولی این حوزه کار نکرده زیادی دارد که امیرنیا باید با فعالیت موثر در جهت رفع بحران های فوتبال ، کشتی و سایر رشته های ورزشی کوشا باشد.
مطمئنا با این تغییر تحولی بنیادی در ورزش بابل صورت خواهد گرفت و عقب گرد حسین زادگان تاکتیک مدیریتی مناسبی برای جلوگیری از فرصت سوزی در ورزش این شهرستان خواهد بود.
لازم است این مدیریت که با حضور حسین زادگان در ورزش مازندران نهادینه شده است در مدیریت ورزش شهرستانهای که ضعف مدیریتی در آن این مقطع مشهود میباشد اعمال شود تا شاهد رشد و توسعه ورزش های سایر شهرستانها در مازندران باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *