لزوم بازنگری قوانین انتخاب روسای فدراسیون ها و هیات های ورزشی

اختصاصی نسیم ورزش/محمد سبحانی: سطح فرهنگ و دانایی مردم هنگامی افزایش می یابد که اعتبارات علمی خود را افزایش دهند. باید پذیرفت که امروز ، تربیت بدنی و علوم ورزشی در کشور ، در سطح قابل قبولی قرار ندارد!؟ تردیدی نیست دوستداران ورزش ، خواهان پیشرفت با نگرش جدیدی هستند به نحوی که تغییر ساختار متداول را قویا خواستارند!!

ورزشی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نسیم ورزش ، *در مسیر این دیدگاه ، این پرسش مطرع میشود که مفهوم انتخاب چیست؟ آنچه از ریشه و معنای آن مستفاد می گردد مفهوم درستی تداعی میشود!! اما با کمال تاسف ، در عمل چنین مفهومی استنباط نمیشود !!
*روزگاری آرزوی ما این بود که روسای فدراسیون های ورزشی و هیات های ورزشی استان ها با رای جامعه هر رشته ورزشی برگزیده شوند که پس از سال ها انتظار ، آرزوی ما به تحقق قرین شد!! ولی ، انتخاب ، به وضعیت دیگری جلوه گر شد به قسمی که ، اتصاب را تداعی می نماید!؟ و برنامه به شکل دیگر ترسیم شده است که راه ورود افراد غیر متخصص در میدان ورزش ، گشوده میشود که افراد بیگانه و نا آگاه مسئولیت سنگینی را به عهده میگیرند!! که قطعا تبعات و فرآیند آن می تواند فاجعه انگیز باشد.
*پیشنهاد این است که وزارت ورزش و جوانان در برنامه و دیدگاه خویش تجدید نظر نماید بدین معنا که معنای انتخاب لوث نگردد. و اگر مقرر باشد انتخاب روسای فدراسیون ها وهیات های ورزشی استان ها ، با این سبک انجام شود ارجح است که همان واژه انتصاب جایگزین گردد چرا که لااقل ، مدیرکل یا وزیر ورزش ، با شناخت کامل می توانند فرد مورد اعتماد خود را راسا منصوب کنند و بالاخره ، آرزوی ما این است برای اعتلای ورزش کشور ، با اندیشه ای درست و منطبق با نیاز امروز ، با خیر همراه باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *