قهرمانی مازندران در رقابت های کشتی آزاد و فرنگی کشور

نسیم ورزش : استان مازندران قهرمان رقابت های کشتی آزاد و فرنگی مرحله گروهی کشتی خردسالان کشور در گروه ۲ شد.
رقابت های کشتی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی نسیم ورزش٬ مسابقات مرحله گروهی رقابت های کشتی آزاد و فرنگی خردسالان قهرمانی کشور در گروه ۲ دیروز در سالن مخابرات شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی برگزار شد.

بر این اساس استان مازندران در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی به عنوان قهرمانی رسید. در رقابت‌های اجرای فنون نیز در کشتی آزاد مازندران و در کشتی فرنگی نیز خراسان جنوبی به عنوان نخست رسیدند.

نتایج انفرادی و تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:
۳۲ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی لاغری (مازندران) ۲- سید مهدی سادات (گلستان) ۳- امیرحسین علیزاده (خراسان شمالی) ۴- سید ابوالفضل شهناز (خراسان شمالی) ۵- امیررضا تیمورزاد (توابع تهران) و امید چاکرالحسینی (یزد) ۷- مهدی سعادتی (خراسان جنوبی الف) ۸- علی محمدی (سمنان)
۳۵ کیلوگرم: ۱- ابراهیم الهی (مازندران) ۲- میعاد عسگریان (توابع تهران) ۳- امیرابراهیم امامی (سمنان) ۴- عباس عباس پور (خراسان رضوی) ۵- نیما نامی (خراسان جنوبی ب) و محمد رضایی (گلستان) ۷- آریا آقاخانی (یزد) ۸- حمیدرضا پویان (خراسان رضوی الف)
۳۸ کیلوگرم: ۱- سینا خلیلی (مازندران) ۲- مهیار مرندی (خراسان رضوی) ۳- مبین قربانی (توابع تهران) ۴- محمدمهدی بابایی (سمنان)  ۵- علی رحمانی (خراسان جنوبی ب) و محمد باغ چقی (خراسان شمالی) ۷- علی میرشمسی (یزد) ۸- مصطفی ملاح (گلستان) ۹- علی سالاری (خراسان جنوبی الف)
۴۱ کیلوگرم: سعید پروانه (توابع تهران) ۲- ابوالفضل حسینی (مازندران) ۳- امیرمهدی مقدم (خراسان رضوی)  ۴- محمدحسین سلمانی (یزد)  ۵- امیرحسین نوری فر (سمنان) و محمدعلی علیمی (گلستان) ۷- حسین حسن زاده (خراسان جنوبی الف) ۸- امیرحسین متقیان (خراسان شمالی)
۴۴ کیلوگرم: ۱- حسین محمدنژاد (توابع تهران) ۲- محمدرضا باخدا (مازندران) ۳- )  رضا حسن زاده (خراسان رضوی) ۴- محمدرضا کیا (گلستان ۵- حمیدرضا شاهمرادی (خراسان جنوبی الف) و یاسین اشرفی (خراسان شمالی) ۷- مهدی انتظاری (یزد) ۸- امیرمهدی نظاری (سمنان)
۴۸ کیلوگرم: ۱- عرفان سنچولی (گلستان) ۲- پارسا فخرایی (مازندران) ۳- مهدی شایسته (خراسان رضوی) ۴- علی بخشی (خراسان جنوبی الف)  ۵- ابوالفضل صادقی (خراسان شمالی) و سامان شیرینی (سمنان) ۷- توحید نوری (توابع تهران) ۸- ابوالفضل ابهت (یزد)
۵۲ کیلوگرم: ۱- معین کاظمی (خراسان رضوی) ۲- سید پوریا رضایی (مازندران) ۳- سید مجتبی اشرنین (توابع تهران) ۴- علیرضا ایزانلو (خراسان شمالی) ۵- محمد مشتاقیان (یزد) و محمد شهریاری (گلستان) ۷- ابوالفضل الیاسی زاده (خراسان جنوبی الف) و مهران قوانلو (سمنان)
۵۷ کیلوگرم: ۱- مهدی پاکنهاد (مازندران) ۲- عرفان جهانی (گلستان) ۳- رسول تازیکی (خراسان رضوی) ۴- فاضل فدایی (خراسان جنوبی الف)  ۵- آرین تیموری (یزد) ۶- مهدی مازندی (گلستان) ۷- پوریا عابدی (سمنان)
۶۲ کیلوگرم: ۱- بهنام اکبری (خراسان روضی) ۲- محمدامین رضایی (گلستان) ۳- مانی سیار (توابع تهران) ۴- مهدی دهقان (یزد) ۵- حسین عزیزفرخانی (مازندران) و پوریا حسنی محمدی (خراسان جنوبی الف) ۷- محمد عباسی (خرساان شمالی) ۸- علی غلامی (سمنان)
۶۸ کیلوگرم: ۱- امیرشاهین درویش علی (مازندران) ۲- ابوالفضل فیروزی فر (سمنان) ۳- جواد حسن پور (گلستان) ۴- مرتضی بلقدر (خراسان رضوی) ۵- سبحان جمشیدی (توابع تهران) ۶- محمدرضا حائریان (یزد) ۷- مهدی علیزاده (خراسان شمالی)
۷۵ کیلوگرم: ۱- عزت اله تنکابنی (مازندران) ۲- اشکان بهادر فر (خراسان رضوی) ۳- نیما طاهری (توابع تهران) ۴- یاشار نبی زاده (خراسان شمالی) ۵- ابوالفضل جمال (گلستان) ۶- محمدسینا پورعبدالهی (یزد) ۷- محمدرضا ایوانکی (سمنان)
۸۵ کیلوگرم: ۱- سید محمدمهدی مهدی زاده (خراسان رضوی) ۲- غلامحسین سعادتی (خراسان شمالی۹ ۳- امیررضا پرتو (توابع تهران) ۴- پوریا پوراکرمی (یزد) ۵- امیربهادر پورباقر (گلستان) ۶- ابوالفضل علیزاده (مازندران) ۷- امیررضا میرآخوری (سمنان)

رده بندی تیمی: ۱- مازندران ۲۴۹ امتیاز ۲- خراسان رضوی ۲۱۷ امتیاز ۳- توابع تهران ۱۹۳ امتیاز ۴- گلستان ۱۶۰ امتیاز ۵- سمنان ۱۲۰ امتیاز ۶- یزد ۱۲۰ امتیاز ۷- خراسان شمالی ۱۱۴ امتیاز ۸- خراسان جنوبی الف ۸۴ امتیاز ۹- خراسان جنوبی ب ۲۰ امتیاز

رده بندی تیمی در اجرای فنون: ۱- مازندران ۲۰۰ امتیاز ۲- توابع تهران ۱۷۰ امتیاز ۳- خراسان رضوی ۱۶۰ امتیاز ۴- خراسان جنوبی ۱۳۵ امتیاز ۵- گلستان ۱۳۰ امتیاز ۶- یزد ۱۱۰ امتیاز

کشتی فرنگی:
۳۲ کیلوگرم: ۱- مهدی کاظم آبادی (خراسان رضوی) ۲- مبین گلکاری (خراسان جنوبی الف) ۳- طاها کشیر (گلستان) ۴- علی اصغر آخوندی (توابع تهران) ۵- علی جباری (مازندران) ۶- ابوالفضل قنبری (خراسان جنوبی ب) ۷- علی نریمانی فاروجی (خراسان شمالی)
۳۵ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل چراغیان (مازندران) ۲- سهیل سلجوقی (خراسان رضوی) ۳- امیرحسین حسین زاده (توابع تهران) ۴- رشید کوهساری (گلستان) ۵- ابوالفضل امانی (خراسان شمالی) ۶- علیرضا شفیعی (خراسان جنوبی الف) ۷- علی اسلام دوست (خراسان جنوبی ب)
۳۸ کیلوگرم: ۱- هادی پالوچ (مازندران) ۲- مصطفی جعفری (خراسان رضوی) ۳- ابوالفضل عسگری (گلستان) ۴- ابوالفضل برزویی (خراسان جنوبی الف) ۵- محراب حسین خانی (توابع تهران) ۶- عباس مهربانی مقدم (خراسان شمالی)
۴۱ کیلوگرم: ۱- محمدرضا فرهادی (مازندران) ۲- مهدیار لرکی (خرسان جنوبی الف) ۳- عرفان وفایی سبزوار (خراسان رضوی) ۴- علی اکبر محمدی (توابع تهران) ۵- مهدی زنگانه (گلستان) ۶- ابوالفضل پزشک (خراسان شمالی)
۴۴ کیلوگرم: ۱- حسین حقایق فریمانی (خراسان رضوی) ۲- عارف احمدزاده (مازندران) ۳- یوسف آقایی (گلستان) ۴- محمد آهنگری (توابع تهران) ۵- امیرحسین بوستان جو (خراسان جنوبی الف) ۶- علی حیدری (خراسان شمالی)
۴۸ کیلوگرم: ۱- حبیب اله رحیمی (مازندران) ۲- مصطفی خلیلی (خراسان رضوی) ۳- محمدرضا قوچی (گلستان) ۴- محمدمتین دینی (توابع تهران) ۵- سید احمد فخر نبی (خراسان شمالی) ۶- محمدجواد گلوی (خراسان جنوبی الف) ۷- حسین فروزان نیا (خراسان جنوبی ب)
۵۲ کیلوگرم: ۱- سید مصطفی زارعی (مازندان) ۲- رضا عالیوند (خراسان جنوبی الف) ۳- ابوالفضل رضایی مقدم (خراسان رضوی) ۴- حسین کوهساری (گلستان) ۵- حامد کریمی راد (توابع تهران) ۶- محمدامین حیدری (خراسان شمالی)
۵۷ کیلوگرم: ۱- پیمان توزنده جانبی (خراسان رضوی) ۲- امیرمحمد خانپور (مازندران) ۳- علیرضا اخباری (توابع تهران) ۴- مهزار عالیوند (خراسان جنوبی الف) ۵- شهریار محمدی (خراسان شمالی) ۶- امیرحسین فولادی (گلستان)
۶۲ کیلوگرم: ۱- مهدی نوروزی (مازندران) ۲- علی محمودآبادی (خراسان رضوی) ۳- طاهر نوذر (توابع تهران) ۴- امیرحسین طاهری (گلستان) ۵- یونس خواجه ملک (خراسان جنوبی الف) ۶- مهدی ایزانلو (خراسان شمالی)
۶۸ کیلوگرم: ۱- محمد جهانگیری (توابع تهران) ۲- ابوالفضل ظهرابی پور (خراسان جنوبی الف) ۳- علیرضا انشکانی (خراسان رضوی) ۴- عرفان قلی پور (مازندران) ۵- یاسین رضا نژاد (گلستان) ۶- محمدصادق میرزایی (خراسان جنوبی ب)
۷۵ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل باباجانپور (مازندران) ۲- فراز نقوی (توابع تهران) ۳- محسن مطهری (خراسان رضوی) ۴- علیرضا قربانی (خراسان جنوبی الف) ۵- علیرضا زارع (گلستان)
۸۵ کیلوگرم: ۱- آرشام ملکی پسند (مازندران) ۲- توحید محبی (توابع تهران) ۳- حمیدرضا سیدآبادی (خراسان رضوی) ۴- حسین میردار (گلستان) ۵- ابوالفضل گوتی (خراسان جنوبی الف)

رده بندی تیمی: ۱- مازندران ۲۶۲ امتیاز ۲- خراسان رضوی ۲۳۰ امتیاز ۳- توابع تهران ۱۷۸ امتیاز ۴- خراسان جنوبی الف ۱۶۴ امتیاز ۵- گلستان ۱۴۷ امتیاز ۶- خراسان شمالی ۸۳ امتیاز ۷- خراسان جنوبی ب ۳۴ امتیاز

رده بندی تیمی در اجرای فنون: ۱- خراسان جنوبی ۹۲ امتیاز ۲- توابع تهران ۸۸ امتیاز ۳- مازندران و گلستان ۸۴ امتیاز ۴- خراسان رضوی ۷۶ امتیاز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو