صدرنشینی ساروی ها در سوپرلیگ فوتسال استان مازندران+جدول مسابقات

اختصاصی نسیم ورزش/تارا هاشمی/از سری مسابقات لیگ دسته یک فوتسال بانوان استان مازندران که باحضور ده تیم از شهرهای جویبار ، استقلال ساری ، تنکابن ، امیر کلا، رستم کلا، بهنمیر ، شیرگاه ، گلوگاه، بابلسر و اسرم از شانزدهم مرداد نودوچهار اغازشده است.
دراولین هفته این رقابتها به میزبانی شهرستان جویبار تنکابنی هاموفق شدندبا دو گل میزبان راشکست دهند. درهفته دوم این بازیها ودراستقلال ساری، تیم تنکابن با نتیجه سه بردو مغلوب امیرکلا شد. تنکابنی ها درهفته سوم این رقابتها درخانه پذیرا شیرگاه بودند که حریف خودرا با نتیجه پرگل چهاریک شکست دادند. درهفته چهارم وپنجم بازیها که به میزبانی شیرگاه وامیرکلابرگزارشد تیم تنکابن توانست با دونتیجه پرگل پانزده برصفر وهفده بر صفر وبا ارایه یک بازی هجومی اسرم وگلوگاه راشکست دهد و درهفته بعد نیز تیم رستم کلا را بانتیجه سه بریک دربابل شکست دادند. دربهمنیر تنکابنی ها میزبان خود را چهاربرسه مغلوب کردند.
درحال حاضر وپس از هفت هفته رقابت تیم استقلال ساری توانست با بیست ویک امتیاز صدرنشین این دوره از مسابقات شود وتیم های تنکابن باهجده امتیاز وامیرکلا باشانزده امتیاز دررده های دوم وسوم قراردارند. تیم تنکابن با کسب شش برد ویک باخت وبا تفاضل گل ۳۹بهترین خط حمله را به خوداختصاص داده است و پرگل ترین بازی این مسابقات گلوگاه وتنکابن می باشد. تیم های اول ودوم این رقابت ها به لیگ دسته سه کشوری راه خواهند یافت که تا هفته پایانی باید متتظر صعود تیم ها بمانیمphoto_2015-09-27_22-28-03

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *