دیدار مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با قهرمانان شنای نابینایان

 

نسیم ورزش: حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با قهرمانان شنای نابینایان و کم بینایان استان مازندران دیدار کرد.