حضرت علی ع: هرآمدنی را رفتنی است.خوشابه حال آنانی که در طاعت خالقندودرخدمت مخلوق

اکنون که مشیت الهی به گونه ای رقم خوردتاپس ازخدمت صادقانه درسنگرمدیریت روابط عمومی ورزش وجوانان مازندران، لوای خدمت رابه عزیزی دیگر واگذارنمایم،خداوندمنان راشاکرم و قادرمتعال راگواه میگیرم وبرخودمیبالم که جزدر مسیر روشنگری واعتلای ورزش این دیار گام برنداشته ودغدغه ای غیرازاطلاع رسانی شفاف وبموقع افتخارآفرینی های قهرمانان غیورمازندرانی نداشتم.

حضرت علی ع: هرآمدنی را رفتنی
بی شک انعکاس توفیقات ورزش مازندران که مرهون تلاش عوامل مختلف خصوصامدیران ورزشی، روسای ادارات ورزش وجوانان و هیاتهای ورزشی ومسئولان روابط عمومی آنهابوده بردوش زحمتکشان عرصه خبرورسانه بوده واین مهم میسورنگردیدجزدرسایه ایثارواز خودگذشتگی بی وقفه فعالان رسانه علی الخصوص همکاران خوب وسخت کوشم درروابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان مازندران.
درپایان باامیدبه عفووبخشش قصوراحتمالی،توفیق زحمتکشان ورزش مازندران راازخدای بزرگ خواهانم.
برادرکوچک شما _ محمدلطیفی

حضرت علی ع: هرآمدنی را رفتنی حضرت علی ع: هرآمدنی را رفتنی حضرت علی ع: هرآمدنی را رفتنی حضرت علی ع: هرآمدنی را رفتنی حضرت علی ع: هرآمدنی را رفتنی حضرت علی ع: هرآمدنی را رفتنی حضرت علی ع: هرآمدنی را رفتنی حضرت علی ع: هرآمدنی را 

اکنون که مشیت الهی به گونه ای رقم خوردتاپس ازخدمت صادقانه درسنگرمدیریت روابط عمومی ورزش وجوانان مازندران، لوای خدمت رابه عزیزی دیگر واگذارنمایم،خداوندمنان راشاکرم و قادرمتعال راگواه میگیرم وبرخودمیبالم که جزدر مسیر روشنگری واعتلای ورزش این دیار گام برنداشته ودغدغه ای غیرازاطلاع رسانی شفاف وبموقع افتخارآفرینی های قهرمانان غیورمازندرانی نداشتم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *