جوانگرایی مدیریتی در مازندران جواب خواهد داد

اختصاصی نسیم ورزش : جوانگرایی مدیریتی در مازندران جواب خواهد داد /مازندران دارای موهبات خدادای فراوانی است ولی از بسیاری از بخش ها محرومیت های عمده ای دارد.
منابع انسانی مدیریتی یکی از دغدغه جامعه محسوب می شود به طوری که هرزگاهی مدیری خوش فکر با طرح و برنامه برمسند امور قرار میگیرد سبب دلخوشی مردم خواهد شد.
مطالبات بحق جامعه بایستی از سوی مسئولین پیگیری شود که متاسفانه شاهد ضعف در عملکرد مسئولین در این بخش می باشیم.
استانی مستعد از نظر زیرساخت با تهدید و فرصت های بیشمار که از اقتصاد بی بهره می باشد.
تولیدات در مازندران چنگی به دل نمی زند و منابع مالی و اعتبارات بهانه ای برای مسئولین مازنی است که عملکرد ضعیف خود را پشت آن مخفی نمایند.
مازندران نیازمند هدف گذاری و برنامه محوری است و این امر نیازمند وجود مدیرانی با انگیزه و پرتلاش است.
حضور جوانان به صورت نسبی در مسئولیت های مختلف نشان داده است می توان به آینده مدیریتی مازندران خوشبین باشیم.
مدیران مازندران نسبت به سایر استانهای دیگر به کار گروهی اعتقادی ندارند و شاهد هستیم که در کارهای شورای نتوانست الگوی مناسبی باشند.
در این بین مازندران دارای منابع انسانی مدیریتی جوان مطلوبی است که تجربه نشان داده با انگیزه و شبانه روز حاضر به خدمت می باشند.
پیگیری های فراوان مدیران جوان از طریق جراید رسانه ای می شود و حضور و ورود به موقع در موضوعات مختلف نشان از آمادگی آنها در رویارویی با مسائل و مشکلات پیش روی توسعه استان می بلشد.
سهم مازندران در به کارگیری مدیران جوان باید افزایش یابد و این به نگاه شخص مدیر ارشد استان و مشاوران وی بر خواهد گشت.
آینده کشور به جوانان این مرز و بوم سپرده خواهد شد و بهتر است با اعتماد و ساخت مدیران جوان و حرفه ای که سوابق درخشانی در مسئولیت های کوچکتر از خود نشان دادند زمینه رشد و ترقی پازندران را فراهم آوریم.
در هر مقطعی به جوانان اعتماد شد موفقیت رخ داده است. مازندران نیازمند غربال مدیران بازنسته و از کار افتاده است مدیرانی که هر چه داشته اند انجام داده اند و دیگر انگیزه ای برای توسعه و پیشرفت ندارند.
جوانگرایی به معنای تحول و اصلاحات می باشد نباید در مقابل جوانگرایی مسئولیتها واکنش نامتعارفی صورت گیرد بلکه باید از اترژی و پشتکار و ایده های جوانان برای رفع مشکلات استان بهره بریم.
البته نباید فراموش کنیم که تمامی جوانان خوش فکر در ادارات شاغل نیستند بخش اعظمی از جوانان کاربلد در بخش خصوصی فعالیت می کنند که می توان از ظرفیت اجرایی. مشاوره ای آنها برای بهبود حوزه های مختلف استان بهره بریم.
اسناندار مازندران باید در این آوردگاه اعتقاد حضور جوانان در فعالیتهای پیشبردی استان را منحصه ظهور برساند شعار دعوای درد مشکلات مازندران نیست.
کشتی توسعه مازندران نیازمند ملوانانی مر کار و بادبانهای برافروخته است فعالیتهای اقتصاد استان نیازمند بازنگری جدی است.
مطالبات بحق مردم استات اقتصاد و رفاه نسبی است که مسئولین مازندران در جهت رونق آن باید اقدامات چشمگیری صورت دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو