جامعه ورزش مازندران مراقب باشید؛جنس انتخاباتی دغدغه های ورزشی!

اختصاصی پرش: جایگاه موثر ورزش در مقایسه با سایر حوزه های مازندران بر کسی پوشیده نیست همین موضوع سبب شده است که افراد سیاسی برای جذب آرا در بحبوحه انتخابات به سوی ورزش روی آورند و نگاه های خود را به صورت ویژه به جامعه محترم ورزش استان معطوف نمایند.


افرادی که در سال گذشته یادی از ورزشی ها نمی کردند ولی حالا یکی از بزرگترین دغدغه های آنها رفع موانع پیش روی ورزش مازندران است.
جامعه ورزش به خوبی می دانند در سال منتهی به انتخابات رفتارهای هیجانی از سوی کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی به وفور یافت می شود.
نگرانی های سیاسیون در ایام نزدیک به انتخابات امری عادی تلقی می شود جامعه ورزش مازندران باید به خوبی رفتارهای افراد غیر ورزشی با نیت های خاص را مورد ارزیابی قرار دهند و سره را از ناسره تشخیص دهند.
مطمئنا جامعه ورزش به افرادی که تنها در سال انتخابات به سراغشان می آیند و در سال های گذشته خبری از آنها نمی گرفتند پشت خواهند کرد و به افرادی اطمینان می کنند که در تمامی لحظات یار و یاور ورزش مازندران هستند.
روزهای مهم سیاسی را در کشور و استان سپری میکنیم و
هوشیاری جامعه ورزش نسبت به دلسوزهای نامتعارف بیش از پیش نیاز است.
ورزش مازندران نیازمند توجه پیوسته است و قطعا با حمایت های ممتد نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد.
دلسوزان واقعی ورزش که نقش مدیریتی و محوری ایفا میکنند بیش از دیگران می توانند مثمر ثمر واقع شوند.
اعتماد به وعده های توخالی برای کسب آرا و افرادی که عملکرد آنها در حوزه ورزش محرز است و آنهایی که ریالی در جهت توسعه ورزش مازندران هزینه نکرده اند برای جامعه بزرگ و محترم ورزش مازندران سَم مهلک محسوب می شوند.
ارزیابی ها باید با دقت صورت گیرد و منافع عمومی ورزش مازندران در انتخاب هایمان لحاظ شود نباید مطالبات بحق جامعه ورزش را در مقابل منافع فردی ذبح کنیم.
جامعه ورزش مازندران در آوردگاه سختی قرار دارد و رفت و آمدها در سال منتج به انتخابات بیش از پیش به منحصه ظهور خواهد رسید.
دستگاه ورزش و جوانان ، هیات های ورزشی و سایر نهادهای مرتبط با ورزش زمینه بی طرفی بدور از شائبه های انتخاباتی را فراهم نمایند.
امید است روزهای را شاهد باشیم که نمایندگان مازنی در مجلس شورای اسلامی به طور جدی پیگیر مطالبات ورزشی باشند و به کمک دلسوزان این حوزه بشتابند تا دغدغه های ورزش موثر و پر دستاورد مازندران به خوبی مرتفع شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو