تصاویر|سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان محمودآباد معرفی شد / ورزش محمود آباد بی پهلوان شد!

 

نسیم ورزش: با حکم مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران ، مهدی شعبان پور  به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد منصوب شد.

با حکم حبیب حسین زادگان  مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران ، مهدی شعبان پور به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان  محمودآباد منصوب شد.

با انتصاب اسماعیل پهلوان به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر، مهدی شعبانپور که تا پیش از این معاون اداره ورزش و جوانان محمودآباد بود، با حکم مدیر کل  ورزش و جوانان به سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان منصوب شد.

ضمن تبریک به جناب پهلوان به جهت انتصاب مسئولیت جدید و تقدیر از خدمات شایسته ۶ ساله ایشان در امر ورزش محمودآباد برای جناب آقای شعبانپور در مسئولیت جدید در جهت ارتقاء جایگاه ورزش و همچنین توجه به امور جوانان آرزوی موفقیت داریم.

مهدی شعبان پور کارشناسی ادبیات و زبان انگلیسی بیش از ۱۹ سال سابقه کار اهل روستای خشت سر شهرستان محموداباد می باشد که چندین سال بعنوان  معاون در اداره ورزش و جوانان محمودآباد  فعالیت می کند.