برگزاری کلاس آموزشی بومی محلی شهرستان ساری +تصاویر

 

نسیم ورزش: کلاس آموزشی ورزشهای بومی محلی شهرستان ساری با حضور ورزشکارانی از بخشهای مرکزی، کلیجانرستاق، دودانگه و چهاردانگه، رودپی شمالی و جنوبی در سالن ورزشی راه آهن  شمال برگزار شد.