اسپانسرهای مالی در ورزش مازندران به دنبال اسپانسر می گردند؟!

نسیم ورزش/شعبان وفایی نژاد/در همه جوامع ورزشی دنیا و استان های کشور شرح وظایفی برای ورود اسپانسرهای مالی برای تیمسازی و تیمداری و باشگاه داری در حمایت از ورزشکاران و نمایندگان رشته های توپ و تور ، انفرادی و غیره در دستور کار قرار گرفته دارد و اسپانسرها بنابر دلایل مختلف که برای خودشان دارند در حوزه حمایت و هدایت و پشتیبانی از ورزش شهرها و استان ها ورود پیدا می کنند با اهداف مورد نظر که در برخی از استان های کشورمان توان مالی برخی از اسپانسرهای مالی در ورزش حتی صدبرابر اعتبار و توان مالی اداره کل ورزش و جوانان شهرها و استان ها است.

download

 

 در بسیاری از موارد تیم هایی که زیرمجموعه اسپانسری آنها نیست حمایت و هدایت مالی می کنند در برخی از استان ها حتی امکانات و تأسیسات و اختیارات ورزشی اسپانسرها بیش از اداره کل ورزش و جوانان است اما در استان مازندران با توجه به عدم ورود دولت در حوزه سرمایه گذاری در صنعت هیچ یک از صنایع موجود در استان چه سنگین و سبک ورود در حوزه حمایت اسپانسری مالی در ورزش را ندارند جالب اینکه چند سال قبل بنابر تصمیم تصمیم سازان و تصمیم گیران جهت هماهنگ سازی مسئولین امور صنعتی در حمایت از تیمی به نام صنعت ساری در لیگ ۲ فوتبال کشور ، امتیاز از یکی از استان ها خریداری شد که تنها بعد از چند دقیقه هیچ یک از مسئولین صنعتی حاضر به همکاری نشدند و سرنوشت تیمی که قرار شد با حمایت اسپانسرهای مالی در صنعت استان به کمک ورزش بیاید به عنوان فرزند سرراهی به ورزش استان به خصوص مرکز استان تحمیل شد و کار به جایی رسید که مسئولین کاسه چه کنم چه کنم و گدایی بر دست گرفته و اسیر انواع ادارات جهت تهیه امکانات و اعتبارات برای انجام بازی ها که سرانجام اینکه اداره کل ورزش و جوانان مازندران یدک کش این تیم شد در بسیاری از موارد هم اسپانسرها که برای ابزاری برای دکه داری جهت تأمین منافع اقتصادی مالی خودشان شد اکثر اسپانسرهای مالی در ورزش مازندران در تیمسازی و تیمداری به دنبال کسب منابع مالی از ادارات / سازمان ها و شرکت ها و شهرداری ها و بانک ها و انواع مجامع تجاری هستند برای هر بازی لنگ یکی از مجامع تجاری را بتن می کنند که گردش و چرخش اقتصادی آنها را تأمین می کنند ۹۸ درصد اسپانسرها و حتی باشگاههایی که فعالیت می کنند فاقد امکانات و اعتبارات مالی هستند در بسیاری از این موارد تیمسازی و باشگاه داری ها تنها بر اساس تأمین منافع مالی شخصی است و از صندوق نسوز شوراهای شهرها و شهرداری نیز استفاده سوء می کنند اگر تیمی نباشد ، باشگاهی نباشد که نمی شود از شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و فرمانداری ها پول گرفت.صاحب قلم در بیان پایانی اشاره دارد که بسیاری از اسپانسرهای مالی در استان های دیگر کشورمان از صفر تا صد حمایت در بحث تیمسازی و تیمداری را بر عهده می گیرند و اینگونه نیست که خود اسپانسر به دیگر ادارات و سازمان ها برای این مسئله متکی باشند اما در مازندران پرواضح مشاهده می شود که اسپانسرها نه تنها بار هزینه تیمداری را بر عهده نمی گیرند بلکه خود نیز اسباب هزینه برای ادارات و سازمان ها و ارگان ها می شوند که متأسفانه این رویکرد غلط باعث ضعف مفرط در بحث تیمداری و باشگاه داری در مازندران شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *